ทัศนศึกษา

ห้องเรียนใต้สมุทร เป็นกิจกรรม

สำหรับน้องๆนักผจญภัยตัวน้อยที่จะได้สัมผัส

และใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด

ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ใต้ท้องทะเลลึก

และยังได้รับความรู้จากพี่ๆวิทยากรผู้ชำนาญการ

ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

การเยี่ยมชมส่วนการแสดงต่างๆ ทั้งภายในอุโมงค์

และพื้นที่บริเวณโดยรอบ