Activity Events

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

17.08.2016

กิจกรรมสําหรับครอบครัว ร่วมกันป้อนอาหารปลาคาร์ฟด้วยขวดนม

26.08.2016

ห้องเรียนใต้สมุทร แหล่งการเรียนรู้โลกกว้างสําหรับนักผจญภัยตั…

26.08.2016

แคมป์ นอนนับปลา ยามราตรี เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้สัมผัสการ…

26.08.2016

สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการดําน้ากับฉลามและกระเบ…

26.08.2016

ประจัญหน้ากับนักล่าจากใต้ทะเลลึก ฉลามครีบดํา ฝูงกระเบนนกวิหค…

26.08.2016

จากเรือที่ลอยอยู่เหนือน้ำ กลายมาเป็นบ้านใหม่ให้กับปลานับพันธ…

26.08.2016

รวบรวมและจัดแสดงแมงกระพรุนหลากหลาย สายพันธุ์ และใหญ่ที่สุดใน…

26.08.2016

สัมผัสและเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และระบบนิเวศน์ ชายฝั…

26.08.2016

สัมผัสความมหัศจรรย์ของตู้ปลาที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลก แห่งเดี…

26.08.2016

เปิดโลกใต้ท้องทะเลผ่าน อุโมงค์อะคริลิคใสกับฝูงปลา สวยงามนับพ…