กิจกรรมของเรา

ภายในอันเดอร์วอเตอร์ เวิร์ด มีกิจกรรมมากมายให้ผู้มาเยี่ยมชมทุกท่านได้สนุก และได้สร้างช่วงเวลาสุดพิเศษนี้ไปด้วยกัน

17.08.2016

สัมผัสและเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และระบบนิเวศน์ชายฝั่…

26.08.2016

ท่านจะได้สัมผัสตู้ปลามหัศจจรย์ที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงของโลก…

26.08.2016

กิจกรรมการให้อาหารปลาคาร์ฟ เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่ได้รั…

26.08.2016

เป็นกิจกรรมการการให้อาหารเต่าทะเลด้วยตัวท่านเอง บรรดาเต่าน้อ…

24.08.2017

โปรแกรมนอนนับปลายามราตรี ซึ่งเป็นการเข้าค่าย 2 วัน 1คืน เหมา…