อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา

โปรแกรมการศึกษา :

  • โปรแกรมสำหรับอนุบาล โปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล เพื่อให้น้องๆ นักเรียนอนุบาลได้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากการชมแต่ละโซนของ เช่น การฟังนิทาน เล่นเกมส์ต่างๆ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ เรื่อง สีและลวดลาย ขนาดและรูปร่าง ในบรรยากาศใต้ท้องทะเลไปกับเหล่าสัตว์น้ำนานาชนิด
  • โปรแกรมสำหรับประถม เป็นโปรแกรมที่มีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับสัตว์น้ำภายใต้ท้องทะเล การป้องกันตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสัตว์น้ำ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนพิษของสัตว์น้ำ
  • โปรแกรมสำหรับมัธยม เปิดโอกาศให้น้องๆ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม โดยการหาข้อมูลจากพื้นที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของอันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา รวมถึงการนำเสนอผลงาน โดยการคิด วิเคาะห์ แยกแยะ ตามนโยบายรัฐบาล                                                  

โปรแกรมพิเศษ :

  • โปรแกรมผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตัวน้อย โปรแกรมครึ่งวัน เหมาะสำหรับทุกช่วงชั้น โดยน้อง  ๆ จะได้พบกับเบื้องหลังการทำงานของแผนก curatorial ผู้ที่เป็นเบื้องหลักการดูแลสัตว์น้ำทั้งหมด
  • แคมป์นอนนับปลายามราตรี โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป แคมป์ นอนนับปลา ยามราตรี เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้สัมผัสการผจญภัยกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ในเวลากลางคืน น้องๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้ำในเวลากลางคืน โดยมีไฟฉายเป็นอุปกรณ์ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่นำชม กิจกรรมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับน้องๆ โดยการนอนนับปลานานาพันธุ์ ผ่านอุโมงค์ใส ตลอดคืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในฝัน ให้น้องๆ ช่วยกันวาดรูป ระบายสีให้สวยงาม พร้อมออกมานำเสนอผลงาน