รูปภาพ

โซนจัดแสดง

โซนทัชพูล

ตู้ปลามหัศจรรย์

โซนปลาฉลามและกระเบน

โซนไจแอ๊นท์ ออฟ สยาม

โซนปะการัง

โซนสัตว์เลือยคลาน

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก